Επισκευή Μητρικής Πλακέτας Mac

Διαγνωστικός Έλεγχος Mac

mac_diagnostic_check

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ


Άμεση Διάγνωση Προβλημάτων και Βλαβών Λογισμικού (Software) και Υλικού (Hardware), 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

H Διάγνωση γίνεται βάσει των Επισήμων Τεχνικών Εγχειριδίων (Service Manuals) της Apple.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Διαγνωστικός Έλεγχος ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Ελάχιστο Κόστος Διαγνωστικού Ελέγχου: 30 Ευρώ (Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.)

divider_star_grey

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ


Αναλόγως με το Πρόβλημα ή την Βλάβη, όταν είναι εφικτό γίνεται Άμεση Τηλεφωνική Διάγνωση Προβλημάτων και Βλαβών Λογισμικού (Software) και Υλικού (Hardware), με δική μας χρέωση προς όλα τα Σταθερά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ελλάδα, 10:00-20:00, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

H Τηλεφωνική Διάγνωση γίνεται βάσει των Επισήμων Τεχνικών Εγχειριδίων (Service Manuals) της Apple.

divider_star_grey

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ


Αναλόγως με το Πρόβλημα ή την Βλάβη, όταν είναι εφικτό γίνεται Μέσω Τηλεχειρισμού Άμεση Διάγνωση Προβλημάτων και Βλαβών Λογισμικού (Software) και Υλικού (Hardware), 10:00-20:00, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

H Διάγνωση Μέσω Τηλεχειρισμού γίνεται βάσει των Επισήμων Τεχνικών Εγχειριδίων (Service Manuals) της Apple.

Λογισμικά Τηλεχειρισμού: AnyDesk - Apple Remote Desktop - TeamViewer

divider_star_grey